Formiran Multidisciplinarni tim na nivou Grada Istočno Sarajevo

U prostorijama Skupštine Grada Istočno Sarajevo, 28. maja, održan je prvi sastanak Multidisciplinarnog tima Grada Istočno Sarajevo. Tim je formiran u okviru regionalnog projekta Biram Oporavak sa ciljem osnivanja ekspertske grupe te razvoja platforme i tijela za podršku ranjivim kategorijama pogođenim problemom ovisnosti. Jedan od ciljeva osnivanja tima je i podsticanje umrežavanja u svrhu međusobne podrške u nastojanjima vezanim za oblasti ovisnosti i oporavka, a u korist lokalne zajednice i njenih članova pogođenih problemom ovisnosti.

Članovi tima imenovani su od strane svojih institucija kako bi se uspostavila što kvalitetnija saradnja i koordinacija nadležnih i relevantnih aktera Grada Istočno Sarajevo u zaštiti prava, interesa, integriteta, fizičkog i mentalnog zdravlja ranjivih kategorija pogođenih problemom ovisnosti ili koje su u riziku od nastajanju iste, poštujući njihov najbolji interes i rukovodeći se načelima zakonitosti i transparentnosti rada.

Pored članova iz Udruženja Proslavi Oporavak u sastav tima su ušli i predstavnici/ce Opštine Istočno Novo Sarajevo, P.U. Istočno Sarajevo, JU „Centar za socijalni rad“ Istočno Novo Sarajevo, JU Dom zdravlja Istočno Novo Sarajevo – Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, Opština Istočna Ilidža, Grad Istočno Sarajevo

Učesnici su prepoznali važnost zajedničkog djelovanja i multisektorske saradnje i izrazili su spremnost za aktivno učešće i doprinos oblasti ovisnosti i oporavka kroz angažman u timu.

Multidisciplinarni tim Grada Istočno Sarajevu je drugi od planirana četiri koja će se u naredne dvije godine formirati na području Bosne i Hercegovine, a u sklopu projekta Biram Oporavak koji Udruženje Proslavi Oporavaka sprovodi u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga ( WFAD) i organizacijama Preporod iz Crne Gore i Izlazak iz Srbije.