Udruženje Izlazak u poseti Centru za integraciju mladih

Autor vesti:  Monika Žugić „ Izlazak“

U sklopu projekta „Biram oporavak“ udruženje Izlazak je 26.03. 2018 god. sa kordinatorom Aleksandrom Žugićem, posetilo Centar za integraciju mladih.

Tom prilikom je predstavnik CIM-a Marko Tošić, upoznat sa ciljevima projekta „Biram oporavak“, kao i besplatnoj telefonskoj liniji.

Centar za integraciju mladih se bavi problemom dece koja su uključena u život ili rad na ulici. Kao osetljiva ciljna grupa, radnici CIMa se na terenu susreću sa raznim problemima među tom decom, u kojima ima i problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci.

CIM-ov predstavnik Marko Tošić i Aleksandar Žugić su tom prilikom, razgovarali o međusobnoj saradnji, razmenjivanjem iskustava dobre prakse, kao i mogućnosti podrške u kampanjama koje se odnose na pomoć osobama u problemu zavisnosti.

U cilju takve saradnje, formalizovano je potpisivanjem Memoranduma o saradnji, gde se potpisnici dobrovoljno obavezuju da informišu svoje klijente o programima koje nude Centar i Udruženje