12.01.2022. SAD: Glasovi nade: Podrška osoba sa ličnim iskustvom ovisnosti  i oporavka u sistemu brige

Podrška osoba sa ličnim iskustvom ovisnosti i oporavka pomaže onima koji traže dugoročni oporavak uspostavljanjem podržavajućih i recipročnih odnosa koji podstiču početak, kao i održavanje oporavka. 

Prethodna istraživanja su pokazala da “stručnjaci po iskustvu” pružaju esencijalne servise osobama u oporavku, premda njihovo iskustvo i način integracije u sisteme njege tek treba u potpunosti da se istraže. 

Ova kvalitativna studija istražila je iskustvo osoba sa ličnim iskustvom ovisnosti i oporavka kao pružaoca usluga podrške u oporavku u sistemu njege. Polustrukturirani intervjui  obavljeni su sa 10 “stručnjaka po iskustvu”. 

Intervjui su transkribovani i analizirani korišćenjem softvera za analizu kvalitativnih podataka.  Korišćena je Tematska analiza kako bi se induktivno identificirale teme i obrasci iz podataka. 

Iskustva “stručnjaka po iskustvu” uključivala su: 

  • izazove pri uspostavljanju kredibiliteta, 
  • frustracije zbog sistemskih barijera, 
  • nerazumijevanje uloge savjetnika sa ličnim iskustvom ovisnosti od strane aktera i 
  • skepticizam drugih pružalaca usluga u pogledu vrijednosti njihovog  rada. 

Pozitivna iskustva uključuju smanjenje percepcije stigme vezano za upotrebu supstanci i osjećaj vrijednosti. Supervizija je bila ključna za uspijeh njihovog rada, ali uz zabrinutost vezano za supervizore koji nisu u oporavku.

Ova studija je istakla poboljšanja u integraciji “stručnjaka po iskustvu” u sistemima njege i poštovanje od strane “stručnjaka po obrazovanju”. 

Nedostaje generalno razumijevanje uloge i obima ove prakse i postoji potreba za boljom podrškom kroz obuku i superviziju.

Studiju je odobrio Institucionalni odbor za reviziju Univerziteta Valden.

Ispitanici su mogli da odaberu način na koji će biti intervjuisani – lično, putem video platformi kao što su Zoom ili Skype ili putem telefona.

Nekoliko intervjuisanih objasnilo je da u njihovom radnom okruženju podrška osoba sa ličnim iskustvom ovisnosti  i oporavka često nije postojala, što čini ovakvo iskustvo novim i samim tim izloženom skepticizmu.

Neki su pak videli značajan pomak tokom godina rada kao pružaoci ovakve vrste podrške. „Bitno je da mogu da čuju šta govorimo i da vjeruju u ono što govorimo“. U početku to nije bio slučaj, ali sada korisnici servisa uviđaju značaj i specifičnost ove vrste podrške koju ne mogu naći na drugom mestu.

„Ono što je za mene najznačajnije jeste smanjenje stigme – srdačan razgovor i rukovanje sa doktorima kojima je stalo do mog mišljenja.“

Kamen temeljac ovakve vrste podrške jeste zajedničko proživljeno iskustvo ovisnosti i oporavka. Ovakav neposredan način rada itekako uljeva nadu da je dugoročni oporavak moguć i povećava motivaciju za angažovanje u aktivnostima u oporavku. “Stručnjaci po iskustvu” često su most između zajednice i osoba u ranom oporavku čime se uklanjaju mnoge lične i socijalne prepreke koje se često javljaju tokom oporavka. 

“Stručnjaci po iskustvu” vjeruju da mogu biti tolerantniji i sa više empatije, procjenjujući problem ponašanja pre nego samu osobu. 

Izvor: https://journals.sagepub.com/