15.01.2018. Irska: Prva evropska zemlja koja je usvojila preporuke WHO za smanjenje štete uzrokovane alkoholom

U Irskoj se jako puno konzumira alkohol, ali nova inicijativa potiče preispitivanje odnosa ljubavi i mržnje koji Irci imaju prema alkoholu. Nova inicijativa je veoma potrebna intervencija, imajući u vidu da problem konzumiranja alkohola košta 2.35 milijardi eura godišnje, kada se uzimu u obzir izgubljeni radni dani, kriminal povezan sa alkoholom te bolničko liječenje.

Ta brojka će, ako sve prođe dobro, biti smanjena u skladu sa novim SAFER planom koji je u novembru 2018. godine predstavljen na Konfrenciji: „Smanjenje štetnosti uzrokovane alkoholom: Snaga i potencijal zajednica, koja je održana u Dundalk-u, Co Louth.

U nastavku, senatorka Frances Black, jedna od glavnih zagovornica tog zakona, objašnjava zašto je ova inicijativa glavno oružje u borbi protiv zloupotrebe alkohola.

SAFER inicijativa je globalni odgovor od Svjetske zdravstvene organizacije kako bi se pomoglo vladama da smanje štetnu upotrebu alkohola i povezane zdravstvene, socijalne i ekonomske posljedice, kroz paket dokazanih intervencija.

Podstiče ih da primjene efikasne politike kontrole kako bi reducirali štetnu upotrebu alkohola, kroz akcije poput ograničavanja dostupnosti, oglašavanja i povećanja cijena.

Zadovoljstvo je vidjeti da je Irska već napravila korak naprijed. Prijedlog zakona o javnom zdravlju (Alkohol) 2018, koji je donešen prošlog mjeseca, oslikava neke od ključnih preporuka.

Ovaj prijedlog zakona dovešće do uvođenja minimalnih cijena po jedinici, upozorenja o riziku obolijevanja od raka na pakovanjima alkoholnih proizvoda kao i segregacijom prodaje alkohola u prodavnicama.

Reklamiranje alkohola će također biti zabranjeno u blizini škola i igrališta za djecu. Reduciranje štete koju alkohol uzrokuje zdravlju naših ljudi je nešto što me strastveno zanima već dugi niz godina.

Upotreba alkohola uzima veliki danak na naše zdravlje kao i na naš zdravstveni sistem. Prema Odboru za istraživanje zdravstva, u Irskoj tri smrtna slučaja dnevno, te jedan od tri slučaja samoozlijeđivanja  povezana su sa alkoholom.

Oko 900 slučajeva raka povezanog sa alkoholom se godišnje dijagnosticira te jedan od osam slučajeva raka dojke se može pripisati alkoholu.

Do 1,500 kreveta u bolnicama se zauzme svake noći zbog konzumacije alkohola. Samo štetne posljedice uzrokovane alkoholom državni trezor koštaju i do 4 milijarde eura godišnje.

Svjetska zdravstvena organizacija nam govori da je Irska na 12. mjestu na svijetu kada govorimo o prosječnoj konzumaciji alkohola te da je druga, pored Australije u stopama pretjeranog pijenja.

Ono što je potaknulo donošenje ovog prijedloga zakona jesu organizacije poput Alcohol Action Ireland, Community Action on Alcohol, Alcohol Forum, RISE Fondacija te druge nevladine organizacije i osobe na terenu.

Znanje o tome kakav štetan utjecaj ima alkohol  je ono što me motiviralo. Ne možete se raspravljati sa nekim ko se nosi sa štetnim utjecajem alkohola na dnevnom nivou.

Kada sam izabrana 2016. godine, iskreno sam mislila da će moja uloga biti samo da poboljšam zakonodavstvo. Nisam bila spremna za lobiranje u industriji koje se kasnije odigralo. Uskoro sam shvatila da nam je predstojala velika borba da proguramo osnovne mjere, bez ublažavanja.

To je bila duga i teška borba ali na sreću uspješna.

Borba mora početi na osnovnom, grassroots nivou. Promjena će se desiti samo ako uspijemo ući u domove i pokušamo da educiramo porodice o utjecaju alkohola kao i da ih ojačamo da se odupru toj tamnoj sili kao što je ovisnost. Radite ‘prema vani’, od porodice do lokalne zajednice i prema cijelom društvu.

Ono što se dešava jeste mala mjera, ali je inspirativno znati da nismo sami i da imamo podršku SZO. Ovo nastavlja da bude velika borba ali važno je držati se zajedno.

Piše: Nezavisna senatorka Frances Black, pjevačica i osnivač RISE Fondacije, humanitarne organizacije koja radi sa bližnjima osoba sa problemom ovisnosti.

Izvor: https://www.thesun.ie