11.10.2023. Velika Britanija: Porodice su nevidljive žrtve ovisnosti, zaboravljene od strane zdravstvenog sistema

Vlada je obećala da će povećati sredstva za finansiranje liječenja ovisnosti od droge i alkohola, ali treba također da ponudi i podršku porodicama osoba ovisnih o drogama.

Kada se osoba razboli, njena porodica također pati. Kada je riječ o ovisnosti porodica je jednako pogođena kao i osoba koja je ovisna o drogama. Ipak porodice pogođene ovisnošću ne zauzimaju centralno mjesto.  Nedavna BBC emisija: Borba protiv ovisnosti (eng. Fighting Addicition), koja je dokumentovala iskustvo bivšeg rokera (Matt Willis) koji je imao problem sa zloupotrebom alhokola i supstanci, ponudila je rijetko viđen pogled u svijet porodice koja se suočava sa ovisnosšću.

Tokom emisije njegova supruga Emma je opisala brige koje je preživljavala dok se gistarista grupe Busted oporavljao. Okrivljuje sebe, jer nije uočila znakove povratka ovisnosti kod supruga, i boji se da bi ovisnost mogla ubiti njenog supruga.

Emisija je istakla koliko je neobično vidjeti ovisnost iz perspektive onih koji s njom žive. Generalno, gdje je porodica uključena u razgovor o ovisnosti, njena uloga je definisana mjerom u kojoj mogu pomoći na putu oporavka. Smatraju se kao “kapital oporavka”, resurs koji pomaže oporavku od ovisnosti. Usluge koje se nude u radu sa pojedincem često zanemaruju porodičnu mrežu, ljude čiji su životi također ugroženi.

Više od pet miliona ljudi u UK je trenutno pogođeno upotrebom alkohola ili korištenjem droga od strane prijatelja ili člana porodice. Suočeni sa nizom društvenih, emocionalnih, finansijskih i zdavstvenih problema mnogi od njih doživljavaju stres, samoću, probleme sa mentalnim zdravljem, stigmu i porodično nasilje. Nekima od njih će biti potrebno odsustvo sa posla zbog ovisnosti drage osobe što će ih još više izolirati. Djeca mogu biti izložena sukobima, finansijski uskraćeni i osjećati se zapostavljeno.

Važno je zapamtiti da je porodica ključni resurs u procesu oporavka, često su prvi koji prepoznaju problem, potaknu osobu koja ima problem sa ovisnošću da potraži pomoć, praktično i emotivno  potpomažu njen oporavak. Ostaju još dugo nakon što je završen utješni, struktuirani proces detoksikacije.

Ali kakva podrška postoji za njih?

“Svi znaju kuda otići na liječenje i oporavak, ali porodice osoba koje imaju problem sa ovisnošću ne znaju kome da se obrate” kaže Julia Feazey, izvršna direkotorica dobrotvorne organizacije Family Support Link, koja podržava porodice pogođene zloupotrebom supstanci u Northamptonshire.

Ona vodi grupe podrške za porodice, mjesto gdje se stvaraju mnoga prijateljstva kroz dijeljenje iskustava, često nakon višegodišnje usamljenosti. Julia navodi: “Podizanje svijesti je jedini način da pobijedimo ovu stigmu” te dodaje stigma i stid su ti koji čine da ovi “članovi porodice ne dopiru do ljudi i neće o tome da razgovaraju sa osobama sa kojima bi inače razgovorali o drugim temama.”

Sue Glasgow je ovo itekako poznato. Njen otac je bio ovisan o alkoholu i borio se sa tom bolešću tokom njenog djetinjstva. “Nikada ne biste tražili pomoć, ne tokom osamdesetih” kaže ona. “Sve proizilazi iz straha i stida, te dvije stvari imaju veliku uticaj na to kako i da li ćete zatražiti pomoć ili ne”

Ovaj stid može proizaći iz osjećaja da niko drugi nema iskustvo kao vi. Ona dodaje “Kada si u tome, misliš da si jedina osoba na svijetu koja se s tim bori, tako da nikada ne bi ni pomislio da zatražiš pomoć. To je sramotno. Ne želiš reći svijetu da je tvoj otac alkoholičar”.

Odrastajući Sue Glasgow nije primjećivala nikakvu razliku, ali sada prepoznaje roditelja koji joj je nedostajao. ”Osjećam se jako tužno kada razmišljam o sebi kao djetetu”. “Shvatam da nisam imala oca kakvog sam trebala imati, jer je bio prezauzet ispijanjem alkohola. Imam neke djeliće sjećanja na njega kao odličnog oca, ali kao odrasla osoba znam da nisam dobila najbolje od njega”.

Stručnjaci sve više uviđaju da se treba dodatno raditi na individualnim potrebama koje proizilaze zbog zloupotrebe supstanci od strane roditelja, partnera, rođaka ili djeteta  i da se treba pružiti više podrške da bi se popravila šteta načinjena porodičnom sistemu. Obzirom na trenutnu političku i društvenu klimu to je sve teže postići.

“Nedavni izazovi su dodatno otežali već tešku situaciju za porodice“, ističe Robert Stebbings, voditelj politike i komunikacija u dobrotvornoj organizaciji Adfam koja podržava članove porodica pogođene ovisnošću.

U prošloj deceniji UK se suočilo sa mjerama štednje, panedemijom, a sada i inflacijom. Broj smrtnih slučajeva povezan sa zloupotrebom droge u Engleskoj i Walesu je porastao za 81% između 2012. i 2021. godine.

“Potražnja raste, a obzirom da su porodični servisi preopterećeni, teško je odgovoriti zahtjevima rastuće potražnje” navodi Stebbings. Nadalje govori da se “Stručnjaci koji rade na terenu suočavaju sa rastućom kompleksnošću slučajeva, pri čemu potrebe onih koji upotrebljavaju supstance i njihovih porodica postaju još ozbiljnije.”

Ohrabrujuće je što su usluge liječenja od zloupotrebe droga i alkohola dobile finansijske poticaje, nakon što su pretrpjeli značajna smanjenja. Međutim, nepostajenje fokusa na porodicu u raspravama o strategiji, kreiranju politika i liječenju, indicira da je mali dio tog novca stigao do usluga koje se nude porodicama.

“Veliki dio ovih poticaja je usmjeren na osobe koje imaju poremećaj upotrebe supstanci, a na temelju povratnih informacija koje smo dobili, samo mali dio se odvaja za podršku porodicama” dodaje Stebbings.

Vlada je 2021. godine najavila desetogodišnju strategiju za riješavanje problema sa drogom u UK. Obećala je “smanjiti kriminal i spasiti živote” razbijanjem lanca nabavke droga, pružanjem vrhunskog sistema oporavka, te uvođenjem strožijih kazni za posjedovanje droge kako bi smanjili potražnju za drogom. Cilj je da se zaštite “nevine porodice u čije su domove osobe ovisne o drogama provaljivale kako bi zadvoljile svoje potrebe”, ali se malo spominju porodice u čije su domove provaljivale osobe ovisne o alkoholu.

Kako bi se na adekvatan način reagovalo na štetu koju porodicama nanosi zloupotreba droga Adfam se zalaže za drugačiju strategiju. Ona bi izgledala tako što bi se potrebe osoba pogođenih tuđim konzumiranjem droge izjednačile sa potrebama osoba koje konzimiraju

“Sa dodatnim finansiranjem koje je sada dostupno, potaknuli bismo predstavnike lokalnih vlasti da prepoznaju vrijednost porodične podrške, izdvajajući za to potrebna ulaganja” govori Stebbings.”Da bi ispunili ciljeve vezane za strategiju riješavanja problema sa drogom, moramo ulagati u porodice.”

 

Izvor: Families are the invisible victims of addiction forgotten by our healthcare system – The Big Issue