Predstavljanje servisa: Grupa podrške za žene

U okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, u periodu između 15. novembra do 15. decembra, objavićemo niz članaka kojima želimo predstaviti servise koje Udruženje Proslavi Oporavak nudi u okviru Savjetovališta i Dnevnog centra za problematiku ovisnosti.

Članak Grupa podrške za žene je prvi u nizu od navedenih članka.

 Udruženje Proslavi Oporavak je nevladina organizacija, osnovana 2008. godine od strane osoba koje su prošle proces rehabilitacije i koji su svoje napore usmjerili ka pomoći osobama u započinjanju procesa oporavka i dosezanju stabilnog oporavka, kao i osobama koje su se vratile sa rehabilitacije, u njihovoj reintegraciji u društvo.

Udruženje djeluje sa jasnim ciljem, a to je da svaka osoba pogođena problemom zloupotrebe droga u svom procesu oporavka dostigne svoj maksimalni potencijal, sa ciljem smanjenja problema zloupotrebe droga i što manjih posljedica po pojedinca, društvo i kompletnu zajednicu.

Kroz godine a naročito sa projektom „3Balkan“ i „Biram Oporavak“ koji se provode u posljednjih 6 godina, u saradnji sa organizacijama iz Srbije i Crne gore, te Svjetskom federacijom protiv droga, unaprijeđeni su i servisi koje Udruženje pruža osobama i porodicama pogođenim problemom ovisnosti.

Na ovisnost gledamo kao na problem koji utiče na cijelu porodicu, gdje svaki član te porodice ima svoju ulogu, kako u održavanju problema tako i u započinjanju procesa oporavka.

Samim tim, važno je da svaki član porodice ima pristup podršci i da dobije priliku za započinjanje svog (ličnog) oporavka.

Osim individualne podrške, članovi Udruženja su kroz godine organizovali grupne susrete za roditelje osoba koje zloupotrebljavaju ili su ovisne o drogi.

Od 2019. godine, osnovana je nova grupa podrške, tada za majke, koja se kroz godine proširila tako da smo naziv promijenili u Grupa podrške za žene (majke, supruge, sestre, članove šire porodice i bliske osobe).

Svrha grupe podrške je da pruži siguran prostor u kojem svaki član te grupe ima priliku da se izrazi, podijeli ono što želi, bez straha od osuđivanja.

To je prostor u kojem imamo priliku da upoznamo druge osobe koje također brinu za blisku osobu koja je ovisna o drogi te da kroz dijeljenje iskustava učimo jedne od drugih.

Grupu podrške vode psiholog Udruženja, osoba sa iskustvom ovisnosti i oporavka te povremeno i žene koje su prošle kroz lični oporavak i koje svoje iskustvo mogu prenijeti drugima.

Kroz susrete grupe obrađuju se različite teme, poput: Brige o sebi, Postavljanje granica, Komunikacija, Proces oporavka, Kako se nositi sa emocijama?, Potrebe, Osjećaj krivice, Samopodrška i podrška od drugih, Pustiti s ljubavlju te brojne druge.

Ono što se smatra benefitima ovih grupa jesu upoznavanje osoba koje također žele promjenu u svojim životima, spoznaja da niste sami, podrška grupe tokom emocionalno teških životnih razdoblja, učenje novih vještina.

Članice grupe također ističu da su im korisni materijali koje dobiju za dodatno čitanje kao i vježbe i radni listovi koje iskoristimo za rad.

 “Iskreno nisam se nadala da će grupa imati ovakav uticaj na mene. Nisam bila sigurna da će mi neko pomoći, imati razumijevanje i pomno slušati moje stanje u kojem se nalazi moja porodica, zbog ovisnosti jednog člana. Dobila sam veliku podršku, odgovore na pitanja koja nisam bila u stanju postaviti nikome. Grupa me ispuni, ojača, podstakne da učim i radim na sebi da bih ojačala i ostala stabilna kako bi uspjela u ciljevima.”- kaže majka djevojke koja je po izlasku iz komune prošla proces resocijalizacije  u Udruženju.

 Susreti grupe se održavaju svaki mjesec, utorkom, a grupa je otvorena za nove članove.

Pozivamo sve zainteresovane osobe da se jave, putem besplatnog telefonskog broja  0800 28 000, FB stranice Udruženje Proslavi Oporavak ili na email udruga@proslavi-oporavak.ba te dobiju više informacija o uključivanju u grupu podrške.

 Budite podrška sebi i svojim najbližima na putu oporavka od ovisnosti.

 Niste sami, tu smo za Vas.

Autorica: Mediha Kovačević-Jovanović, psiholog