Održan multidisciplinarni sastanak u Šapcu

Udruženje Izlazak je u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Biram oporavak“ organizovalo multidisciplinarni sastanak u Svečanoj sali Gradske uprave Šapca 28. jula 2021. godine na kome su prisustvovali predstavnici državnih organa koji se bave borbom protiv zloupotrebe droga.

Sastanak je imao za cilj ostvarivanje  saradnje između  lokalne samouprave grada Šapca, državnih institucija, ustanova i organizacija sa područja Grada Šapca kao i kreiranje multidisciplinarnog tima, koji bi imao ulogu u koordinaciji između relevantnih aktera u zaštiti prava ranjivih kategorija pogođenih problemom zavisnosti.

Problem droga je sveobuhvatan problem, te je cilj multidisciplinarnih sastanaka formiranje multidisciplinarnog tima na lokalnom nivou sa koordinatorom na čelu i predstavnicima državnih organa radi dobijanja potpunih podataka u oblasti politike borbe protiv droge, a radi smanjenja zloupotrebe.

Udruženje „Izlazak“ smatra da je osnovni zadatak multidisciplinarnog tima praćenje stanja i problema zloupotrebe droga u određenoj lokalnoj samoupravi, kao i da se razvije svest o važnosti multisektorske saradnje institucija u čijim je nadležnostima borba protiv droga.

Zaključak sastanka je bio da preventivne mere i pravovremeno reagovanje predstavljaju  osnovni oblik borbe protiv zavisnosti svih segmenata društva.

 

Autor: Jelena Denčić