Grad Loznica primer dobre prakse – multidisciplinarni sastanak

Udruženje Izlazak u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Biram oporavak“ organizovao još jedan u nizu multidisciplinarnih sastanaka u gradu Loznici, koji je održan 21. jula 2021. godine u prostorijama gradske uprave na kome su prisustvovali predstavnici državnih organa i organizacija civilnog društva koji se bave borbom protiv zloupotrebe droga.

Grad Loznica je pre tri godine doneo Lokalni akcioni plan za borbu protiv zloupotreba droga, te je dobar primer, kao jedini grad u Srbiji, koji je taj dokument usvojio. Cilj Akcionog plana je preventivno delovanje kroz multidisciplinarni pristup i stvaranje zdravog okruženja za decu i mlade. U sklopu tog plana je niz akcija, predavanja i drugih oblika rada sa mladima, kako bi sve oblasti zavisnosti bile svedene na najmanju moguću meru.

Prema podacima Policijske stanice (PS)  koji su uneti u Lokalni akcioni plan, na teritoriji grada Loznica u periodu od 2013. do 2018. godina zaplenjeno je 95 kila i 414,45 grama različitih vrsta psihoaktivnih supstanci, od čega je najviše zaplenjeno marihuane i to 94 kilograma i 948,01 grama ili 99,5% u odnosu na ukupnu količinu zaplenjene droge. Za period od 2013. godine do 2018. godine podneto je 250 krivičnih prijava protiv lica zbog učinjenih krivičnih dela u vezi sa opojnim drogama, a starosna struktura izvršilaca krivičnih dela se kreće od 16. godina do 52. godine starosti.

Imajući u vidu da su preporuke domaćih i međunarodnih stručnjaka da se u budućim nacionalnim dokumentima stavi veći naglasak na multidisciplinarni pristup, decentralizaciju i povećanu saradnju s organizacijama civilnog društva u oblasti politika droga, grad Loznica predstavlja primer dobre prakse s obzirom na to da ima multidiscipliniarni tim koji funkcioniše u okviru Lokalnog akcionog plana za sprečavanje zloupotrebe droga.

 

 

Autor: Jelena Denčić