O projektu Biram Oporavak

Projekat Biram Oporavak je nastavak projekta 3 Balkan koji je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije Izlazak iz Beograda, Preporod iz Podgorice, te Proslavi Oporavak iz Sarajeva su se odlučile na realizaciju ovog projekta jer su uočile nedostatke u sistemima podrške i tretmana ne samo marginalizovanoj grupi zavisnika i oporavljenih zavisnika, nego i deci i svih onih koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici. Implementaciju je omogućio partner  Svetska federacija protiv droga-WFAD (World Federation Against Drugs)  uz finansijsku podršku švedskog Forum Syd-a.

Kroz projekat su u sve tri države identifikovani svi oni koji rade na području zloupotrebe droga, kako u javnom – vladinom sektoru, tako i među organizacijama civilnog društva. Cilj nam je bio prepoznati i proceniti potrebe u radu aktera i podstaknuti na rešavanje istih, štiteći ljudska prava ugroženih, marginalizovanih grupa.

U naredne tri godine želimo otvoriti vrata svojih organizacija za sve ugrožene kategorije čiji su životi i životi njihovih porodica promenjeni usled korišćenja supstanci. Takođe, želimo omogućiti besplatnu telefonsku pomoć svima kojima je ona potrebna, kako za savete tako i za krizne situacije čiji je uzrok uzimanje opojnih droga.

Jasno nam je da kao društveno odgovorne organizacije civilnog društva imamo zadatak da utičemo na poboljšanje uslova u zajednicama u kojima živimo. Kroz sopstveni dugogodišnji angažman i iskustva u radu na polju  štetnosti droga  nadamo se da će ovaj projekat biti jedna bitna karika u konačnom cilju koji je pred nama – izgradnja održivog sistema između svih aktera sa ciljem smanjenja problema zloupotrebe droga i što manjim posledicama po pojedinca, društvo i kompletnu zajednicu.