22.07.2022. SAD: Kognitivni problemi uslijed dugotrajne upotrebe kanabisa u srednjim godinama

Od juna 2022. godine, 37 američkih država usvojilo je zakone o medicinskom kanabisu, a 19 država je legalizovalo rekreativni kanabis. Kanabis se pokazao korisnim za niz stanja kao što su epileptični napadi u djetinjstvu, mučnina, povraćanje i gubitak apetita kod osoba sa HIV/AIDS-om.

U međuvremenu, pojavila se nova generacija proizvoda od kanabisa, vođena marketingom koji pokreće industriju vrijednu više milijardi dolara. Prosječni udio THC-a (tetra – tetrahidrokanabinola, psihoativne supstance koja potencijalno izaziva ovisnost) u duvanskim proizvodima od ove biljke je porastao sa 1 na 4% tokom 70tih godina prethodnog vijeka i sa 15 na 30 % u današnjim apotekama za izdavanje kanabisa. Hrana i elektronske cigarete sa kanabisom mogu sadržavati i veću koncentraciju THC-a.

Iako raste ubjeđenje javnosti da je kanabis bezopasna supstanca, dugoročne koristi i rizici upotrebe kanabisa ostaju nejasni. Međutim, pojavio se jedan doslijedan obrazac istraživanja: uporna, dugoročna upotreba kanabisa može imati posljedice na kognitivne procese u srednjim godinama.

Nova istraživanja o upotrebi kanabisa i kognitivnim posljedicama u srednjim godinama

Nedavno objavljeno istraživanje u The American Journal of Psychiatry pomno je pratilo gotovo 1.000 osoba na Novom Zelandu od 3 do 45 godina kako bi razumjeli kakav ujecaj ima upotreba kanabisa na moždane funkcije. Istraživački tim je otkrio da su pojedinci koji su koristili kanabis duži vremenski period (nekoliko godina ili više) i intenzivno (barem jednom sedmično, iako ga je većina u njihovoj studiji koristila više od četiri puta sedmično) pokazivali oštećenja u nekoliko kognitivnih domena.

IQ dugoročnih korisnika kanabisa opao je u prosjeku za 5,5 bodova od djetinjstva, a postojali su i deficiti u brzini učenja i obradi u poređenju s ljudima koji nisu koristili kanabis. Što je pojedinac češće koristio kanabis, to je veće rezultirajuće kognitivno oštećenje, što ukazuje na potencijalnu uzročnu vezu.

Istraživanje je također utvrdilo da su ljudi koji su dobro poznavali ove dugogodišnje korisnike kanabisa primijetili da su oni razvili probleme s pamćenjem i pažnjom. Gore navedeni rezultati su postojali čak i kada su autori istraživanja kontrolisali faktore kao što su ovisnost o drugim drogama, socioekonomski status u djetinjstvu ili početna inteligencija u djetinjstvu.

Uticaj kanabisa na kognitivne procese bio je veći od uticaja alkohola ili duvana. Dugogodišnji korisnici kanabisa imali su i manji hipokampus (region mozga odgovoran za učenje i pamćenje). Zanimljivo je da pojedinci koji su koristili kanabis manje od jednom sedmično, bez istorije ovisnosti, nisu imali kognitivne nedostatke povezane sa kanabisom. Ovo nam sugeriše da postoji i rekreativna upotreba koja možda neće dovesti do dugoročnih kognitivnih problema.

Potrebno je više studija o upotrebi kanabisa i njegovom utjecaju na mozak

Ovo istraživanje je samo jedno od nekoliko istraživanja koja sugerišu da postoji veza između dugoročne, uporne upotrebe kanabisa i kognicije. Ipak, potrebno je još istraživanja kako bi se ustanovila uzročna veza i istražilo na koji način dugoročna upotreba kanabisa može utjecati na rizik od razvoja demencije, budući da je kognitivno oštećenje tokom srednjih godina povezano s većim stopama demencije.

Šta trebate učiniti ako osjetite kognitivne probleme uslijed upotrebe kanabisa?

Neki ljudi koji dugi vremenski period konzumiraju kanabis mogu razviti moždanu maglu, imati smanjenu motivaciju i poteškoće s učenjem ili poteškoće s pažnjom. Simptomi su obično reverzibilni, iako upotreba proizvoda s većim sadržajem THC-a može povećati rizik od razvoja kognitivnih problema.

Ukoliko imate  kognitivne probleme povezane sa upotrebom kanabisa razmotrite sljedeće:

 

  • Sarađujte sa svojim ljekarom. Budite iskreni sa svojim ljekarom o vašim kognitivnim problemima, jer i drugi medicinski ili psihijatrijski faktori mogu biti u pitanju. Vaš ljekar vas također može usmjeravati u postepeno smanjenje upotrebe kanabisa i kako bi vam odvikavanje bilo prijatnije, koristeći druga sredstva podrške. Nažalost, većini pacijenata nije ugodno razgovarati sa svojim ljekarom o upotrebi kanabisa.

 

  • Dajte si vremena. Može proći i do mjesec dana prije nego što osjetite poboljšanje nakon smanjenja doze, jer kanabis može ostati u tijelu dvije do četiri sedmice.

 

  • Pokušajte objektivno pratiti kognitivne funkcije. Korištenje aplikacije ili testa objektivnosti kao što je mini ispitivanje mentalnog statusa za praćenje funkcije vašeg mozga može biti preciznije od samoposmatranja. Vaš ljekar za mentalno zdravlje može vam pomoći u primjeni povremenih kognitivnih procjena.

 

  • Razmotrite alternativne strategije. Funkcija mozga nije statična, poput boje očiju ili broja prstiju na našim stopalima. Aerobik, osvještavanje, meditacija i psihoterapija mogu dugoročno poboljšati kognitivno stanje.

 

Kanabis je uzbudljiva, ali kontroverzna tema koja je izazvala i uzbuđenja i skepticizam. Važno je da pojedinci i zdravstveni radnici stave naglasak na istraživačke studije, a ne na špekulacije ili lične priče. Nova istraživanja koja sugerišu vezu između upotrebe kanabisa duži vremenski period i neurokognicije trebala bi izazvati zabrinutost kod kreatora politika, pružaoca usluga i pacijenata.

 

Izvor:

https://www.health.harvard.edu/blog/cognitive-effects-of-long-term-cannabis-use-in-midlife-202206142760?fbclid=IwAR215Or4TnayrJ2SQqvf1byL_kgjOyO43uUVm1yRpcOJzAQXxn773ni_bCs