Preporod održao multisektorski sastanak u Kotoru

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

Tokom projektnih aktivnosti koje su realizovane u sklopu obilježavanja 26. Juna, Svjetskog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Preporod je organizovao Multisektorski sastanak u Kotoru, za sve relevantne aktere koji na teritoriji te opštine djeluju unutar pomenute problematike.

Pored predstavnika Preporoda, sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne kancelarije za primarnu prevenciju, osnovnih i srednjih škola, Centra za socijalni rad, Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, Osnovnog suda u Kotoru, Resursnog centra za sluh i govor, nevladinih organizacija. Svi akteri su opservirali problematiku i trenutno stanje iz svog ugla, navodivši glavne izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. U planu je potpisivanje Memoranduma o saradnji sa svim pomenutim akterima, kako bi se zajedničkim snagama borili za zajedničke ciljeve, koji su usmjereni ka snižavanju stope zloupotrebe PAS u Kotoru.