Održan trening za jačanje kapaciteta organizacija

U sklopu jačanja kapaciteta organizacija uključenih u regionalni projekat “Biram Oporavak”, organiziran je dvodnevni trening pod nazivom “Developing interventions for youth and improving organizational structures”. Trening je održan od strane EDUCENTRA Edukativni centar za lični i profesionalni razvoj, od 23. do 26. januara u Igalu.

Partnerske organizacije “Proslavi Oporavak” iz Sarajeva, “Preporod” iz Nikšića i “Izlazak” iz Beograda već treću godinu za redom, kao odgovor na trenutnu situaciju u oblasti zloupotrebe droga,  imaju otvorene centre za savjetovanje i besplatne telefonske linije za marginalizirane grupe ljudi čiji su životi ugroženi uslijed korištenja opojnih supstanci.

Teme treninga su bile unaprijeđenje servisa za mlade, te izrada i provođenje procedura kako za pružanje servisa tako i za sprovođenje sporazuma o saradnji sa institucijama i organizacijama u praksi.