05.01.2022. SAD: Korištenje kanabisa u trudnoći povezano sa agresivnošću i anksioznošću kod djece

Sve više žena koristi kanabis u trudnoći, ali možda bi trebale da se preispitaju.

Istraživači su utvrdili povezanost upotrebe marihuane budućih majki i autizma i psihoze djece. Novo istraživanje manjeg obima pokazalo je kako upotreba kanabisa može oštetiti placentu i biti povezano sa višim nivoom anksioznosti, agresivnosti i hiperaktivnosti kod djece. 

Američki istraživači pratili su 332 para majka-dijete iz New York-a, koji su bili dio šireg istraživačkog projekta o stresu u trudnoći. U dobi između 3 i 6 godina, djeci su mjerili nivo horomona iz uzorka kose, srčanu funkciju putem elektrokardiograma i procjenjivali su ponašanje i emocionalno funkcionisanje na osnovu upitnika koji je rađen sa roditeljima. 

Istraživački tim je takođe analizirao tkivo placente koje je od nekih učesnika prikupljeno po porođaju.

 „Ova nova studija podupire sve veći broj dokaza koji ističu da je pušenje kanabisa u toku trudnoće povezano sa kasnijim štetnim ishodima za žene i njihovu djecu, navela je Naučnom medijskom centru u Londonu, dr Daghni Rajasingam, konusltant akušer i predstavnica Kraljevskog koledža opstetičara i ginekologa u Ujedinjenom Kraljevstvu. 

„Iz prethodnih istraživanja znamo da upotreba kanabisa u toku trudnoće može biti povezana sa poremećajima razvoja mozga fetusa, mrtvorođenjem, malom porođajnom težinom i prevremenim porođajem. Novi dokazi doprinose ovim zabrinjavajućim činjenicama, sugerišući da bi upotreba kanabisa u trudnoći mogla kod djece dovesti do povećane anksioznosti, agresivnosti, hiperaktivnosti i većih nivoa kortizola-hormona stresa“. 

„U ovoj studiji imamo manji uzorak žena i djece a željeli bismo vidjeti što više istraživanja u ovoj oblasti“.

Negativni uticaj na mentalno zdravlje djece

Djeca majki koja su koristila kanabis u trudnoći u poređenju sa djecom majki koje nisu koristile kanabis u trudnoći su pokazala veći nivo anksioznosti, agresivnosti i hiperaktivnosti kao i kortizola-hormona stresa. Analiza tkiva placente, koja je uključivala sekvenciranje RNK molekula sličnih DNK koji su dio genetskog koda, takođe je pokazala da je majčina upotreba kanabisa povezana sa nižom ekspresijom gena koji aktiviraju imunitet, uključujući citokine, koji su uključeni u zaštitu protiv patogena. 

„Ovo je dobro osmišljena studija, sa dobrom metodologijom i dizajnom laboratorija kao i  praćenjem djece. Zanimljivo je da su imali priliku istražiti signalizaciju placente i povezati te nalaze s ishodima u djetinjstvu”, istakla je dr. Darine El-Chaâr, specijalista za fetalnu medicinu i klinički istraživač na Institutu za istraživanje bolnice Ottawa u Kanadi, koji nije bio uključen u istraživanje.

Rezultati sugerišu da imunosupresija u palcenti koja je povezana sa majčinom upotrebom kanabisa u trudnoći, povećava rizik za probleme sa mentalnim zdravljem u ranom djetinjstvu, navode autori. 

„Znamo da kanabinoidna signalizacija igra ulogu u moduliranju stresa, zbog čega neki ljudi koriste kanabis da bi smanjili anksioznost i opustili se“, istakla  je Yoko Nomura, profesorica psihologije na Queens College-u Univerziteta u New York-u i autorka prvog rada na ovu temu. Istraživanje pokazuje da izloženost kanabisu u materici izaziva suprotan efekat, te povećava nivo anksioznosti, agresivnosti, hiperaktivnosti u odnosu na drugu djecu koja tome nisu bila izložena tokom trudnoće“.

Međutim, istarživanje navodi da se potpuni uticaj majčine upotrebe kanabisa na imuni sistem djeteta ne može utvrditi samo iz ekspresije placentnog gena.

Istraživanje uzima u obzir i druge faktore koji bi mogli objasniti vezu između majčine upotrebe kanabisa i anksioznosti, agresivnosti i hiperaktivnosti, uzimajući u obzir starost roditelja, obrazovanje, materijalni status, pol, godine i etničku pripadnost djeteta.

Autori navode da istraživanje ima niz ograničenja, uključujući nemogućnost verifikacije upotrebe kanabisa majki, informacije koju su pružile same osobe uključene u istraživanje. Istraživači takođe nisu bili u mogućnosti da odvojeno ispitaju prenatalnu i postanatalnu upotrebu kanabisa.

„Ovo je istraživanje na ljudima, te stoga postoje mnoga ograničenja jer nismo mogli dobiti detaljnije informacije o npr. istoriji upotrebe kanabisa. Takođe, nismo mogli kontrolisati razne nepoznanice i nedoumice kao što su npr. životni stil, roditeljstvo, genetika i slično. Trebalo bi nam istraživanje sa uzorkom od najmanje hiljadu osoba kako bismo utvrdili relevantnost različitih faktora za ishode, navela je putem emaila Yasmin Hurd, direktorica Instituta za zavisnost Mount Sinai.“

“Iako se kanabis smatra sigurnom drogom, on može imati negativne dugoročne posljedice na djecu. Razgovarajte sa svojim ljekarom kako biste pronašli druge načine za potencijalno ublažavanje jutarnje mučnine ili anksioznosti tokom trudnoće.”

Smjernice bivšeg američkog ministra zdravlja

Kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog povećane upotrebe kanabisa tokom trudnoće, bivši američki ministar zdravlja Jerome Adams 2019. godine izdao je saopštenje u kojem savjetuje da se ne koristi kanabis u toku trudnoće.

„Nedavni porast dostupnosti i potencije marihuane, kao i pogrešna uvjerenja o njenoj „sigurnosti“ ugrožavaju naš najdragocjeniji resurs, mladost naše nacije“.

Negativne posljedice se mogu nastaviti i nakon rođenja uz dalju upotrebu marihuane, istakao je bivši američki ministar zdravlja u svom saopštenju.

„THC je pronađen u majčinom mlijeku do šest dana od posljednje upotrebe. To može uticati na razvoj mozga novorođenčeta i rezultirati hiperaktivnošću, lošim kognitivnim funkcijama i ostalim dugoročnim posljedicama.

Pored toga, dim marihuane sadrži iste štetne komponente kao i duvanski dim. Niko ne bi trebao da koristi marihuanu ili duvan u blizini djeteta.“

Izvor:  https://edition.cnn.com/