Potpisan Protokol o saradnji sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Autor vijesti: Mulka Nišić, Proslavi Oporavak

S ciljem unaprijeđenja podrške i pomoći osobama sa problemom ovisnosti, danas smo u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo potpisali Protokol o saradnji sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Protokol su potpisali policijski komesar Mevludin Halilović i predsjednik Udruženja “Proslavi Oporavak”, Borislav Goić.

Ovim Protokolom je regulisana buduća međusobna saradnja koja se sastoji od razmjene iskustava dobre prakse, podrške u kampanjama koje se odnose na pomoć osobama sa problemom ovisnosti, upućivanje osoba između službi te drugih vidova saradnje.

Naročito je značajna zainteresiranost koju su nadležni u MUP-u iskazali po pitanju promocije besplatnog i anonimnog savjetovališta i broja 0800 28 000. Od sada će osobama i porodicama koje imaju probleme vezane za droge u svim policijskim stanicama Kantonu Sarajevo biti dostupni letci sa osnovnim informacijama o našim servisima.

Vijest dostupna i na http://mup.ks.gov.ba/