07.07.2021. Velika Britanija: Porodice dugo čekaju na pomoć za ovisnost

Prema novim istraživanjima, porodice pogođene ovisnošću od alkohola i droga čekaju po osam godina na pomoć i podršku. Svrha projekta “Pitaj porodicu” (eng. Ask the Family), bila je da razumije uticaj koji štetna upotreba alkohola i droga kod pojedinca ima na njihove porodice i prijatelje. Posmatrao se širi uticaj koji ovisnost pojedinca ima na osobe oko nje/njega, kao i na manjak odgovarajućih servisa podrške za porodice koje se pokušavaju snaći u cijeloj toj situaciji. 

Cilj je bio pružiti širu perspektivu na “cjelokupnu porodičnu podršku” kao i na tretman za pojedince. Rezultati su pokazali da svaka osoba koja koristi droge ili alkohol na ovaj način, čini štetu još 11 osoba oko sebe.

Istraživanje finansirano od strane Škotske vlade, a provedeno od strane Škotskih porodica pogođenih alkoholom i drogama (eng. Scottish Families Affected by Alcohol and Drugs), pokazalo je da porodice koje se suočavaju sa ovom problematikom, u prosjeku čekaju po osam godina da dobiju podršku za sebe.

Rezultati istraživanja pokazuju da su u prosjeku članovi porodice bili pogođeni problematičnom upotrebom supstanci 16 godina, te da im je u prosjeku trebalo osam godina prije nego što su prvi put dobili podršku.

Istraživanje je provedeno na osobama koje su već bile uključene u neki oblik porodične podrške, za svoj ili nečiji drugi problem upotrebe droga ili alkohola.

Oni koji su ispunili upitnik, rekli su da je upotreba alkohola ili droga štetno uticala na svaku vrstu odnosa koji su imali, uključujući roditelje, partnere, djecu, rođake, širu porodicu, prijatelje, komšije i radne kolege. Samo njih 13%  uspjelo je dobiti podršku u roku od jedne godine, dok je 36% moralo čekati i do pet godina, a 34% je čekalo između šest i 15 godina. Najduže prijavljeno čekanje na podršku bilo je 35 godina.

Izvještaj je obuhvatio i individualne primjere osoba koje se u isto vrijeme suočavaju i sa drugim problemima kao što su porodično nasilje i beskućništvo.

U istraživanju je učestvovalo 177 porodica. Pokazalo se da “u Škotskoj postoje veoma čvrsti porodični pristupi i prakse koje uključuju cijelu porodicu.” Međutim, istraživanjem se pokazalo i sljedeće: “Općenito je trebalo je dugo vremena da se pronađe ova podrška.

Justina Murray, osnivačica Škotskih porodica pogođenih drogama i alkoholom, izjavila je:

Posljednjih godina slušamo ponovljene pozive za boljim finansiranjem tretmana, brige i podrške za osobe koje konzumiraju alkohol i droge i mi podržavamo takve dodatne investicije. Ipak, ovo se mora podudarati sa jednakim finansiranjem za porodice kojima je nanijeta šteta takvom upotrebom supstanci.”

Istakla je da: “Ima dobrih primjera visoko kvalitetnih programa podrške za porodice u Škotskoj, ali, kako su nam i same porodice rekle, još uvijek ih uopće nema dovoljno, kako bi se zadovoljile sve potrebe za podrškom. Pozivamo na značajna, strateška i održiva finansiranja visoko kvalitetne porodične podrške za djecu, mlade osobe i starije članove porodica kojima je nanijeta šteta od strane Škotskog dugogodišnjeg odnosa prema alkoholu i drogama. Ovo se mora proširiti kroz cijelu državu, kako bi sve porodice dobile potrebnu podršku onda kada je trebaju.”

 

Izvor: https://www.glasgowtimes.co.uk/